Veel gestelde vragen over Praktijkleren Online

Veel gestelde algemene vragen (en antwoorden) over Praktijkleren Online

star_borderWat is Praktijkleren Online? Praktijkleren Online is een online portal waar aanvragers van de Subsidieregeling praktijkleren aanvragen kunnen opstellen, beheren, indienen en verantwoorden. Met Praktijkleren Online is het niet meer nodig om aanvragen in te dienen via de portal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

star_borderWaar kan Praktijkleren Online voor gebruikt worden? Praktijkleren Online heeft als doel om het voor de aanvrager zo makkelijk mogelijk te maken een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling praktijkleren. Daarnaast fungeert Praktijkleren Online als een online subsidiedossier waarmee aan de verantwoordingseisen van de subsidieregeling kan worden voldaan.

star_borderVoldoet Praktijkleren Online aan de wettelijke vereisten? Wanneer de aanvrager alle gegevens heeft ingevoerd en geüpload, wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van de Subsidieregeling praktijkleren. De aanvrager wordt middels reminders op de hoogte gehouden indien er nog gegevens missen voor de aanvraag of verantwoording.

star_borderIs een eHerkenning nodig voor het gebruik van Praktijkleren Online? Wanneer gebruik gemaakt wordt van Praktijkleren Online hoeft de aanvrager niet te beschikken over een eHerkenning. Doordat PNO Consultants, met een eigen eHerkenning, als intermediair optreedt bij het aanvragen van de Subsidieregeling praktijkleren, is er voor het gebruik van Praktijkleren Online geen eHerkenning nodig. Wel dient de aanvrager PNO Consultants te machtigen om namens de aanvrager een aanvraag in te dienen voor de Subsidieregeling praktijkleren. Deze machtiging is een onderdeel van de overeenkomst voor een volledig account.

star_borderIs het mogelijk om de email- en SMS-reminders uit te zetten? Enkel de SMS-reminders zijn naar eigen inzicht van de aanvrager aan of uit te zetten. Een volledig en compleet subsidiedossier is evident voor het aanvragen en verantwoorden van de Subsidieregeling praktijkleren. Emailreminders zijn daarom niet uit te zetten.

star_borderWanneer wordt gefactureerd voor het gebruik van Praktijkleren Online? Wanneer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de beschikking heeft gestuurd waarin de vaststelling van de verleende subsidie wordt bekend gemaakt, wordt de resultaatafhankelijke vergoeding in rekening gebracht op basis van het verleende subsidiebedrag.

Terug naar boven arrow_upward

Veel gestelde vragen (en antwoorden) over het invoeren van gegevens

star_borderWat is de snelste manier om werknemers in te voeren in Praktijkleren Online? Onder de navigatieoptie “Mijn werknemers” in het linker navigatiemenu worden de medewerkers van de aanvrager ingevoerd. Dit kan middels het importeren van een excel-file met de algemene gegevens van alle medewerkers. Het format voor deze excel-file is te vinden onder de knop “Importeer Werknemers”.

star_borderWat is de erkenningscode van een leerbedrijf? De erkenningscode van een leerbedrijf staat op de praktijkleerovereenkomst van de (V)MBO-leerling. Indien dit niet het geval is kan deze via Praktijkleren Online worden opgezocht. Bij het muteren van een leerbedrijf onder “Mijn leerbedrijven” en vervolgens “Muteer leerbedrijf”() en daarna “Nieuwe erkenning”. Wanneer hier opleiding en erkenningscentrum zijn ingevuld verschijnt de optie “Zoek op Stagemarkt”. Met deze optie wordt gezocht op de ingevoerde gegevens op de site van het Kenniscentra voor Beroepsopleidingen Bedrijfsleven (KBB).

star_borderKunnen meerdere medewerkers invoeren/ documenten uploaden? Ja, een aanvrager kan zelf rollen aanmaken voor verschillende medewerkers die de invoer en/ of uploaden van documenten verzorgen (rol “Contactpersoon” wordt hiervoor gebruikt). Enkel de Accountmanager heeft binnen Praktijkleren Online deze rechten.

star_borderWat is het Crebo- of Croho-nummer van een opleiding? Het Crebo- of Croho-nummer van een opleiding staat doorgaans op de praktijkleerovereenkomst of op de onderwijsarbeidsovereenkomst. Praktijkleren Online bevat de meest recente overzichten van deze nummers en geeft hiervoor suggesties wanneer er tenminste drie letters van de desbetreffende opleiding zijn ingevuld.

Terug naar boven arrow_upward

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over de aanvraag- en verantwoordingsadministratie

star_borderKunnen meerdere entiteiten/ KvK-nummers aanvragen en verantwoorden met Praktijkleren Online? Ja, met Praktijkleren Online is het mogelijk om voor meerdere entiteiten/ KvK-nummers subsidie aan te vragen. De portal is zo ingericht dat de accountmanager meerdere entiteiten kan aanmaken en individuele medewerkers verantwoordelijk kan maken voor specifieke entiteiten en/ of leerbedrijven. De accountmanager heeft toegang tot alle aangemaakte entiteiten.

star_borderHoe kan een sluitende aanvraag en verantwoording worden gerealiseerd? Wanneer voor iedere ingevoerde aanvraag, per leerling, de gevraagde documenten worden geüpload onder “Mijn aanvragen”, wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van de Subsidieregeling praktijkleren. Er kunnen documenten worden geüpload door op het betreffende documentvak te klikken. Er verschijnt dan een popupmenu waarmee u het document kunt selecteren.

star_borderWelke documenten zijn nodig voor Praktijkleren Online? De benodigde documenten/ informatie staan onder “Mijn aanvragen” weergegeven. Praktijkleren Online bevat ook voorbeelddocumenten om een beeld te vormen welke gegevens exact nodig zijn

star_borderOp welke wijze worden aanvragen voor de Subsidieregeling praktijkleren aangemaakt en ingediend? In het linker navigatiescherm onder “Nieuwe aanvraag” dient de aanvrager de aanvragen voor de leerlingen aan te maken. Wanneer deze aanvraagwizard is doorlopen is een ‘praktijkleerplaats’ aangemaakt. Wanneer de aanvrager dit voor alle leerlingen heeft gedaan, en de benodigde documenten heeft geüpload, is de aanvraag opgesteld. Bij het aanmaken van een nieuwe aanvraag is het mogelijk om voor meerdere leerlingen tegelijk een aanvraag te maken.

star_borderHoe wordt een aanvraag opgesteld? In het linker navigatiescherm onder “Nieuwe aanvraag” dient de aanvrager de aanvragen voor de leerlingen aan te maken. Dit kan enkel wanneer alle gegevens onder Beheer (Mijn werknemers, Mijn opleidingen, Mijn leerbedrijven, Mijn opleiders en Mijn praktijkbegeleiders) zijn gevuld. Een aanvraag wordt namelijk gemaakt vanuit deze ingevoerde gegevens.

star_borderWanneer is een aanvraag succesvol ingediend? Wanneer de benodigde gegevens voor de aanvraag onder “Mijn aanvragen” zijn gevuld, wordt de aanvraag automatisch ingediend als het aanvraagtijdvak voor de Subsidieregeling praktijkleren open gaat. Dit aanvraagtijd opent op 2 juni en sluit op 15 september 17:00 uur. Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar de accountmanager wanneer de aanvraag succesvol is ingediend.

Terug naar boven arrow_upward

Vragen? Neem contact op met ons op: 088-465 0 444 of stuur ons een mail.