Meer over PNO

Een goed opgeleide beroepsbevolking die een bijdrage kan leveren aan behoud en creëren van werkgelegenheid staat aan de basis van onze welvaart en een gezonde economie. Financiering, bijvoorbeeld in de vorm van publieke middelen zoals subsidies, vormt hier een belangrijke drijvende kracht. PNO Consultants vervult in dit speelveld een intermediaire rol, waarbij wij het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, opleidingsfondsen, samenwerkingsverbanden van werkgevers- en werknemers en arbeidsmarktregio’s adviseren en assisteren bij het verkrijgen van subsidies en andere financiële middelen.
PNO is in Nederland met meerdere vestigingen vertegenwoordigd. Daarnaast hebben wij vestigingen in een groot aantal West-Europese lidstaten. Naast arbeidsmarktthematiek adviseren en ondersteunen wij op het gebied van met subsidie en financiering voor innovatie.

Meer informatie over PNO vindt u op de website, www.pnoconsultants.com/nl.